Trụ sở làm việc Shinjuku-ku, Tokyo Tiền lương Tư vấn (hệ thống lương hàng năm) Tỷ lệ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung kinh doanh Hoạch định chiến lược marketing cho khu vực phụ trách Giờ làm việc / ngày trong tuần Hai ngày nghỉ mỗi tuần Quyền lợi […]

Trụ sở làm việc Shinjuku-ku, Tokyo tiền lương Lương theo giờ 1200 yên Mức độ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung của doanh nghiệp Quan hệ công chúng / Quảng cáo / Xúc tiến bán hàng / Hỗ trợ tiếp thị chung Giờ làm việc / Vào các ngày […]

Trụ sở làm việc Shinjuku-ku, Tokyo Tiền lương Lương hàng ngày 1130 yên Tỷ lệ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung kinh doanh Văn phòng làm việc và nộp hồ sơ tại trung tâm cuộc gọi Giờ làm việc / ngày trong tuần Hệ thống thay đổi Quyền lợi […]