Trụ sở làm việc Phường Kita, Tokyo Tiền lương Lương hàng tháng 250.000-350.000 yên Tỷ lệ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung kinh doanh Kế toán doanh nghiệp, nhập liệu Giờ làm việc / ngày trong tuần 2 ngày nghỉ mỗi tuần (chủ nhật và ngày lễ) Quyền lợi […]

Trụ sở làm việc Phường Kita, Tokyo Tiền lương Lương hàng tháng 220,000-250,000 yên Tỷ lệ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung kinh doanh Lễ tân làm việc trong khoa chỉnh hình Giờ làm việc / ngày trong tuần 2 ngày nghỉ mỗi tuần (chủ nhật và ngày lễ) […]

Trụ sở làm việc Kita-ku,Tokyo Tiền lương Lương theo giờ 1200 yên Tỷ lệ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung kinh doanh Đặt chỗ qua điện thoại doanh nghiệp cho nhà riêng Giờ làm việc / ngày trong tuần 2 ngày nghỉ mỗi tuần (chủ nhật và ngày lễ) […]

Trụ sở làm việc Kita-ku, Tokyo Tiền lương Lương hàng tháng 190.000 yên Tỷ lệ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung kinh doanh Phòng tiếp tân làm việc tại bệnh viện thú y Giờ làm việc / Ngày trong tuần 2 ngày nghỉ mỗi tuần Phúc lợi Tăng lương […]

Trụ sở làm việc Kita-ku,Tokyo Tiền lương Lương hàng tháng 220,000- ¥ 300,000 Tỷ lệ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung kinh doanh Nhập dữ liệu hoạt động trên PC và hỗ trợ qua điện thoại Giờ làm việc / ngày trong tuần 2 ngày một tuần (chủ nhật […]