Trụ sở làm việc Phường Koto, Tokyo Tiền lương Lương hàng tháng 220,000-370,000 yên Tỷ lệ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung kinh doanh Công việc điện và viễn thông Giờ làm việc / ngày trong tuần Hệ thống thay đổi Quyền lợi và lợi ích Hệ thống thanh […]

Trụ sở làm việc Koto-ku, Tokyo Tiền lương Lương theo giờ 1030 yên Tỷ lệ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung kinh doanh Công việc đóng gói và đóng gói thực phẩm Giờ làm việc / Ngày trong tuần Hệ thống thay đổi Phúc lợi Làm việc ổn, chi […]

Trụ sở làm việc Phường Koto, Tokyo Tiền lương Lương theo giờ 1100 yên Tỷ lệ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung kinh doanh Hỗ trợ sản xuất bánh mì (cân, chiết rót, đóng gói, v.v.) Giờ làm việc / ngày trong tuần Hệ thống thay đổi Quyền lợi […]

Trụ sở làm việc Koto-ku,Tokyo Tiền lương Lương hàng tháng 250.000 yên Tỷ lệ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung kinh doanh Bảo dưỡng máy móc bãi đậu xe (thay thế phụ tùng, chai dầu, v.v.) Giờ làm việc / ngày trong tuần Hệ thống thay đổi Quyền lợi […]

Trụ sở làm việc Koto-ku,Tokyo Tiền lương Lương hàng tháng 190.000 yên Tỷ lệ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung kinh doanh Sản xuất, chế biến và làm vảy cá ngừ Giờ làm việc / ngày trong tuần Hệ thống thay đổi Quyền lợi và lợi ích Chi phí […]