Trụ sở làm việc Suginami-ku, Tokyo Tiền lương 8.000 JPY mỗi dự án Tỷ lệ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung kinh doanh Hỗ trợ thăm PC tại các công ty Giờ làm việc / Ngày trong tuần Hệ thống thay đổi Phúc lợi Chi phí vận chuyển thực […]

Trụ sở làm việc Suginami-ku, Tokyo Tiền lương Lương hàng tháng 230.000 ~ 450.000 yên Tỷ lệ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung kinh doanh Kỹ sư mạng, Mạng SE Giờ làm việc / ngày trong tuần Hai ngày nghỉ mỗi tuần Quyền lợi và lợi ích Chi phí […]