Trụ sở làm việc Phường Shinagawa, Tokyo Tiền lương Lương hàng tháng 200.000-500.000 yên Tỷ lệ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung kinh doanh Thiết bị y tế Phát triển hệ thống thiết bị FA Giờ làm việc / ngày trong tuần 2 ngày một tuần Quyền lợi và […]

Trụ sở làm việc Shinjuku-ku, Tokyo Tiền lương Tư vấn (hệ thống lương hàng năm) Tỷ lệ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung kinh doanh Hoạch định chiến lược marketing cho khu vực phụ trách Giờ làm việc / ngày trong tuần Hai ngày nghỉ mỗi tuần Quyền lợi […]

Trụ sở làm việc Phường Bunkyo, Tokyo Tiền lương Lương hàng tháng 300.000 đến 600.000 yên Tỷ lệ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung kinh doanh Quản lý cửa hàng kinh doanh (bán hàng dịch vụ khách hàng, quản lý máy tính tiền, quản lý khách hàng) Giờ làm […]