Trụ sở làm việc Phường Shinagawa, Tokyo Tiền lương Lương theo giờ 1200 yên Tỷ lệ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung kinh doanh Hỗ trợ khách truy cập, nhập dữ liệu, hỗ trợ yêu cầu Giờ làm việc / ngày trong tuần Hệ thống thay đổi Quyền lợi […]

Trụ sở làm việc Phường Kita, Tokyo Tiền lương Lương hàng tháng 250.000-350.000 yên Tỷ lệ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung kinh doanh Kế toán doanh nghiệp, nhập liệu Giờ làm việc / ngày trong tuần 2 ngày nghỉ mỗi tuần (chủ nhật và ngày lễ) Quyền lợi […]

Trụ sở làm việc Phường Kita, Tokyo Tiền lương Lương hàng tháng 220,000-250,000 yên Tỷ lệ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung kinh doanh Lễ tân làm việc trong khoa chỉnh hình Giờ làm việc / ngày trong tuần 2 ngày nghỉ mỗi tuần (chủ nhật và ngày lễ) […]

Trụ sở làm việc Phường Koto, Tokyo Tiền lương Lương hàng tháng 220,000-370,000 yên Tỷ lệ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung kinh doanh Công việc điện và viễn thông Giờ làm việc / ngày trong tuần Hệ thống thay đổi Quyền lợi và lợi ích Hệ thống thanh […]

Trụ sở làm việc Kita-ku,Tokyo Tiền lương Lương theo giờ 1200 yên Tỷ lệ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung kinh doanh Đặt chỗ qua điện thoại doanh nghiệp cho nhà riêng Giờ làm việc / ngày trong tuần 2 ngày nghỉ mỗi tuần (chủ nhật và ngày lễ) […]

Trụ sở làm việc Suginami-ku, Tokyo Tiền lương 8.000 JPY mỗi dự án Tỷ lệ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung kinh doanh Hỗ trợ thăm PC tại các công ty Giờ làm việc / Ngày trong tuần Hệ thống thay đổi Phúc lợi Chi phí vận chuyển thực […]

Trụ sở làm việc Kita-ku, Tokyo Tiền lương Lương hàng tháng 190.000 yên Tỷ lệ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung kinh doanh Phòng tiếp tân làm việc tại bệnh viện thú y Giờ làm việc / Ngày trong tuần 2 ngày nghỉ mỗi tuần Phúc lợi Tăng lương […]

Trụ sở làm việc Koto-ku, Tokyo Tiền lương Lương theo giờ 1030 yên Tỷ lệ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung kinh doanh Công việc đóng gói và đóng gói thực phẩm Giờ làm việc / Ngày trong tuần Hệ thống thay đổi Phúc lợi Làm việc ổn, chi […]

Trụ sở làm việc Phường Shibuya, Tokyo Tiền lương Lương hàng tháng 250.000-500.000 yên ( Tỷ lệ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung kinh doanh Sản xuất nội dung VR thông qua Unity Giờ làm việc / ngày trong tuần Hai ngày nghỉ mỗi tuần Quyền lợi và lợi […]

Trụ sở làm việc Phường Koto, Tokyo Tiền lương Lương theo giờ 1100 yên Tỷ lệ sử dụng tiếng Nhật: 100% Nội dung kinh doanh Hỗ trợ sản xuất bánh mì (cân, chiết rót, đóng gói, v.v.) Giờ làm việc / ngày trong tuần Hệ thống thay đổi Quyền lợi […]